Diplom

Dato: 1639-03-27Signatur: ubb-1639-03-27


Peder Laugessøn Rafn, lagmann i Bergen, kunngjør at han med sin hustru Karen Hansdatters samtykke har solgt til Peder Knudssøn og hans hustru Anne Horkensdatter et hus med grunn, som ligger mellom Envold Ludts hus på den ene side og avdøde Peder Pederssøns hus på Markeveien nedenfor vektertårnet i Bergen på den andre. En årlig grunnleie skal betales. Jens Michelssøn, sorenskriver over Nordhordaland, og Jens Ibssøn, ombudsmann over Munkeliv klostres grunner, ble anmodet om å forsegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Ombudsmann

Relatert til: Peder Laugessønn Rafn, Karen Hansdatter, Peder Knudssønn, Anne Horkensdatter, Jens Michelssønn, Jens Ibssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus