Diplom

Dato: 1639-05-10Signatur: ubb-1639-05-10


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Rikskansler og høvedsmann Jens Bjelke til Austrått inkaller Nils Opdal til å møte i retten på åstedet 28. mai førstkommende da admiral Erik Ottessøn til Vatne, skipshøvedsmann Axel Mowat til Hovland og Abraham på Tysnes krever et riktig skifte og deling mellom gårdene Håheim, Dalen og Borgen på den ene side og Opdal på den andre, så all tvil om grensene for fremtiden kan opphøre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skifte, Rettegang, Stevning, Grense, Rikskansler, Innkalling, Høvedsmann, Admiral, Skipshøvedsmann

Relatert til: Jens Bjelke til Austrått, Nils Opdal, Erik Ottessønn til Vatne, Axel Mowat til Hovland, Abraham på Tysnes

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus