Diplom

Dato: 1639-11-04Signatur: ubb-1639-11-04


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Kong Christian IV kunngjør, at da Christoffer Pederssøn og Jurgen Nilssøn var blitt fradømt odelsgården Milde i Nordhordaland ved Bergen fordi de ikke hadde utlagt skatt og rettighet til ham og kronen i rett tid, så gir han nå etter begjæring av dem Sander Janssøn retten til å innløse Milde da de selv ikke har formue til å gjøre det. Innløsningssummen for hver laups leie er beregnet til 70 speisedaler. Kongen har selv underskrevet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Dom, Odel, Leie, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Skatt, Innløsning, Odelsgård

Relatert til: Christian IV, Christoffer Pederssønn, Jurgen Nilssønn, Sander Janssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus