Diplom

Dato: 1640-08-30Signatur: ubb-1640-08-30


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Læreguttkontrakt mellom gullsmed Lucas Anderssøn Steen i Bergen og Johan Grøn, borger i Trondheim, om en læregutt ved navn Idde Fremmertssøn, bror av Johan Grøns hustru. Idde har vært en tid hos Johan Grøns svoger, gullsmed Arent Jenssøn i Trondhjem, men blir nå sendt til Lucas Anderssøn og hans hustru Gjertrud Mackeriesdatter for 2 1/2 år som læregutt i gullsmedembedet. Jacob Rasmussøn og kjøpmann Jacob Janssøn i Solegården blir anmodet om å underskrive brevet sammen med Lucas Anderssøn, Johan Grøn og Idde Fremmertssøn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gullsmed, Kjøpmann, Kontrakt, Borger ; (Trondhjem), Læregutt

Relatert til: Lucas Anderssønn Steen, Johan Grøn, Idde Fremmertssønn, Arent Jenssønn, Gjertrud Mackeriesdatter, Jacob Rasmussønn, Jacob Janssønn

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus