Diplom

Dato: 1643-07-02Signatur: ubb-1643-07-02


Hans Anderssøn på Ytre-Eide i Nedstryn sogn har for et lån på 36 riksdaler pansatt til Lasse Jacobssøn på Hove (?) i Lom prestegjeld i Gulbrandsdalen "En halff løbs leije, Smør landskyld", hans egen odel i gården Ytre-Eide, som han selv bor på og bruker.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Landskyld, Odel, Leie, Pantsetting, Lån

Relatert til: Hans Anderssønn på Ytre-Eide, Lasse Jacobssønn på Hove (?)

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus