Diplom

Dato: 1643-09-25Signatur: ubb-1643-09-25


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Mogens Åmundsssøn Tislevoll, husmann Johannes Åsmundssøn på Nordfonno, og husmann Jon Åmundssøn på vegne av Anna Åsmundsdatter, samtlige bor i Våge skipreide i Sunnhordaland, har solgt til Knut Tistevoll og hans hustru Anna Olsdatter deres odelspart i gården Tislevoll for 24 riksdaler. Lensmann Claus Bekkervik, Salomon Vinnes, Johannes Vinnes, Endre Levåg, Ollo Rimbereid og Nils i Fonno, lagrettemenn i Våge skipreide, har på anmodning forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Salg ; (odelspart), Husmann

Relatert til: Mogens Åmundsssøn Tislevoll, Johannes Åsmundssøn på Nordfonno, Jon Åmundssøn, Anna Åsmundsdatter, Knut Tistevoll, Anna Olsdatter, Claus Bekkervik, Salomon Vinnes, Johannes Vinnes, Endre Levåg, Ollo Rimbereid, Nils i Fonno

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus