Diplom

Dato: 1645-03-06Signatur: ubb-1645-03-06


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Peder Lauritssøn, fogd over Nordfjord, stevner Jens Black, borger i Bergen og nå boende i Nedstryn sogn, til å møte i retten. Hans Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn har klaget over at han ikke vil la ham innløse for 10 riksdaler det pansatte "Waahrguods som hannem tilkommer," i Haldkjeldsjorden i Ytre-Eide. Jens Black forlanger nemlig 20 riksdaler av ham.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Fogd, Borger ; (Bergen), Klage, Pantsetting, Jord, Stevning, Innløsning, Rettslig innkalling

Relatert til: Peder Lauritssønn, Jens Black, Hans Anderssønn på Ytre-Eide

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus