Diplom

Dato: 1645-08-12Signatur: ubb-1645-08-12


Botolf Ellindssøn på Engjum i Kvamsøy skipreide, lagrettemann samme sted, har med sin hustru Gjertrud Olsdatters samtykke solgt hennes rette odelsjordpart i Mæleim (Hafslo) i Indre Sogn til Botolf Barsnes i Sogndal skipreide for 30 riksdaler fouten skjøtningsøre. Lensmann Elling Nese, Oluff Sæle, Halvor Linde, Jon Nese, Jon Anderssøn Nese og Anders Nokken, lagrettemenn i Kvamsøy skipreide, har på anmodning forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Lagrettemann, Lensmann, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Relatert til: Botolf Ellindssønn på Engjum, Gjertrud Olsdatter, Botolf Barsnes, Elling Nese, Oluff Sæle, Halvor Linde, Jon Nese, Jon Anderssønn Nese, Anders Nokken

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus