Diplom

Dato: 1645-09-26Signatur: ubb-1645-09-26


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Henrik Thott til Botlinggard, høvedsmann på Bergenhus, har utleiet til den forrige vaktmester, Jacob Rasmussøn, en av kronens grunner på stranden i Bergen ved byens blokkhus til vederlag for den grunn mellom Slottet og Sverresborg, som den forrige høvedsmann, rikskansler Jens Bjelke til Austrått, hadde utleiet til vaktmesteren og som nå trengtes til Slottets befestning p.g.a. ufredstider. Grunnleien er en halv riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Rikskansler, Vaktmester

Relatert til: Henrik Thott til Botlinggard, Jacob Rasmussønn, Jens Bjelke til Austrått

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus