Diplom

Dato: 1646-03-16Signatur: ubb-1646-03-16


Oloff Mogenssøn på Eknes i Eikanger skipreide og Iver Johanssøn på Låstad i Hosanger skipreide (Haus herred) har solgt deres odelsparter i nevnte gård Låstad til Peder Oloffssøn på Låstad. Laurits Birkeland, lensmann i Hosanger skipreide, Thomas (?) Hole, Nils Mjelstad, Jacob Raknes, Arne Gjeitreim og Johannes Gjeitreim har på anmodning forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Odel, Lensmann, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Oloff Mogenssønn på Eknes, Iver Johanssønn på Låstad, Peder Oloffssønn på Låstad, Laurits Birkeland, Thomas (?) Hole, Nils Mjelstad, Jacob Raknes, Arne Gjeitreim, Johannes Gjeitreim

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus