Diplom

Dato: 1646-04-18Signatur: ubb-1646-04-18


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Ingvor Oluffssøn på Tokkvam i Aurland skipreide har med sin hustru Anne Mortensdatters samtykke solgt henens odelsjord i gården Fretland i Stedje prestegjeld i Sogndal til Iver Vind til Nørholm, Danmarks riksråd og befalingsmann på Dalum kloster. Han mottok i betaling 9 riksdaler av Gjøde Pederssøn, Iver Vinds fullmektig.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord), Riksråd ; (Danmark), Befalingsmann ; (Dalum kloster)

Relatert til: Ingvor Oluffssønn på Tokkvam, Anne Mortensdatter, Iver Vind til Nørholm, Gjøde Pederssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus