Diplom

Dato: 1647-03-26Signatur: ubb-1647-03-26


Gunder Iverssøn på Djønna i Kinsarvik skipreide har, på egne og sine søskens vegne, solgt til Bjørn Tostenssøn en jordpart i gården Tjoflåt i samme skipreide for 18 riksdaler og 1 riksdaler i skjøtningsøre. Pengesummen er avbetaling på den gjeld deres avdøde far, Iver Gunderssøn på Djønne, etterlot seg. Lensmann Sven Lote, Laurits Djønne og Tosten Lote, lagrettemenn, har på anmodning forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Lensmann, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart), Gjeld

Relatert til: Gunder Iverssønn på Djønna, Bjørn Tostenssønn, Iver Gunderssønn på Djønne, Sven Lote, Laurits Djønne, Tosten Lote

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus