Diplom

Dato: 1647-04-20Signatur: ubb-1647-04-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Endre Nilssøn på Rebni i Dale prestegjeld har med sin hustru Sidsel Andersdatters og hennes mors samtykke solgt til Herman Erikssøn på Hauge og hans hustru Anne Andersdatter, odelsjorden Heltne ved Dale kirke som skylder årlig en laup smør, 6 mæler korn med bygsel samt bygsel av ålgården. Herman har så med sin hustru og hennes mors samtykke solgt odelsjorden til Mads Søffrenssøn i Bergen og hans hustru Lisbeth Thomasdatter for 110 riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Bygsel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord), Gård ; (ålgård), Ålgård

Relatert til: Endre Nilssønn på Rebni, Sidsel Andersdatter, Herman Erikssønn på Hauge, Anne Andersdatter, Mads Søffrenssønn, Lisbeth Thomasdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus