Diplom

Dato: 1647-10-08Signatur: ubb-1647-10-08


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Peder Nicolai Lem, kannik ved Domkirken i Bergen, prest og sekretær for domkapitlet, har utleiet til Maren Iversdatter, baker og enke etter Morten Allertssøn Lude, en av kapitalets grunner, som ligger ovenfor den tyske kirke på Øvregaten i Bergen og som Morten Lude hadde kjøpt av avdøde Berendt Tommissøn. Den årlige grunnleie er en halv riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Grunnleie, Prest, Leie ; (grunn), Baker, Kapitel, Kannik, Sekretær

Relatert til: Peder Nicolai Lem, Maren Iversdatter, Morten Allertssønn Lude, Morten Lude, Berendt Tommissønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus