Diplom

Dato: 1648-03-29Signatur: ubb-1648-03-29


Anne Richarsdatter, enke etter Claus Raatken, har solgt til Henrik Willshusen Mekler, borger i Bergen, og hans hustru Anne Bleidisselsdatter en grunn med påstående hus på Skostredet. Grunnen hadde tilhørt avdøde Jørgen Hanssøn og var som avbetaling på gjeld tilfalt Anne Richardsdatter. Johan Bryssel og Rasmus Poulssøn har på anmodning forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Gjeld

Relatert til: Anne Richarsdatter, Claus Raatken, Henrik Willshusen Mekler, Anne Bleidisselsdatter, Jørgen Hanssønn, Johan Bryssel, Rasmus Poulssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus