Diplom

Dato: 1648-07-19Signatur: ubb-1648-07-19


Lensmann Knut Tenfjord, Gunder Størkessøn, Dirich og Peder Slyngstad og Torstein og Sivor Fylingen, lagrettemenn i Grytten skipreide, stadfester at Laurits Sakessøn på Vatne og hans hustru Marte Arnesdatter eier tilsammen odelsgods på 4 1/2 mælers leie i Nedregården og Øvregården på nevnte Vatne. En del av odelsgodset hadde Laurits kjøpt ifølge skjøter, datert Slinningen tingstue, 12. juni 1611 og Døvingen tingstue, 21. april 1628, og resten hadde hans hustru arvet etter sine avdøde foreldre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skjøte, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Gods, Leie, Kjøp ; (odelsgods), Eierskap

Relatert til: Knut Tenfjord, Gunder Størkessønn, Dirich Slyngstad, Peder Slyngstad, Torstein Fylingen, Sivor Fylingen, Laurits Sakessønn på Vatne

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus