Diplom

Dato: 1649-02-27Signatur: ubb-1649-02-27


Willem Michelssen på Skjelbreid i Os prestegjeld og Strandvik skipreide, kunngjør, at han pansatte hos Johan Anderssen på Ænes i Strandebarm skipreide (nå Kvinnherrad) sin rette odelsjordpart i gården Tveit på Revnestrand i Strandvik sogn da han for to år siden lånte 48 riksdaler av ham. Lensmann Hans Gjøn, Ole Nordtveit, Torben Vinnes, Peder Håvik og Peder og Anders Balleseim har på anmodning forseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Odel, Lensmann, Pantsetting, Jord, Odelsjord, Lån

Relatert til: Willem Michelssen på Skjelbreid, Johan Anderssen på Ænes, Hans Gjøn, Ole Nordtveit, Torben Vinnes, Peder Håvik, Peder Ballseim, Anders Balleseim

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir
  • Bumerke

comments powered by Disqus