Diplom

Dato: 1649-10Signatur: ubb-1649-10


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Fragment av et skjøte og makeskiftebrev vedrørende blant annet gårdene Kvarme på Vossestrand og Nord-Kvåle og Gjøastein på Voss.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skjøte, Skifte, Makeskifte

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus