Diplom

Dato: 1649-12-06Signatur: ubb-1649-12-06


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne makeskiftet med Mads Søffrenssen på Dale i Lyster prestegjeld i Sogn noe av kronens gods ved navn Dalsøren, og har til vederlag motatt noe av hans odelsgods i Huke i Leikanger prestegjeld i Ytre-Sogn som blir kongen "meere end till dobbelt fordeel" i overnestemmelse med kongelig brev og mandat, datert Akershus, 31. august 1648.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skifte, Odel, Odelsgods, Gods, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Brev ; (kongelig), Mandat ; (kongelig)

Relatert til: Ove Bjelke til Austrått, Mads Søffrenssen på Dale

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus