Diplom

Dato: 1650-06-04Signatur: ubb-1650-06-04


Jørgen Panter, borger i Bergen og nå bosatt på Gjerde i Eid i Nordfjord, har med sin hustru Anne Jensdatters samtykke tilstått Hans Anderssen Ytre-Eide retten til å innløse det jordgods, som han er odelsmann til, i Haldkjeldsjord i Ytre-Eide i Nedstryn sogn for 33 riksdaler. Godset var pansatt hos Jørgen Panters avdøde svigerfar, Jens Blach, tidligere borger i Bergen. Da han tidligere hadde solgt samme gods til Ingeborg Søffrensdatter, enke etter biskop Ludvig Munthe i Bergen, bepliktet han seg nå til å skaffe henne et fullverdig gods igjen et annet sted. Sorenskriver Iver Ancherssen og seks lagrettemenn i Stryn har på anmodning forseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lagrettemann, Sorenskriver, Borger ; (Bergen), Gods, Odelsmann, Pantsetting, Jord, Rettighet, Jordgods, Innløsning, Salg ; (gods), Tilståelse, Biskop

Relatert til: Jørgen Panter, Anne Jensdatter, Hans Anderssen Ytre-Eide, Jens Blach, Ingeborg Søffrensdatter, Ludvig Munthe, Iver Ancherssen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus