Diplom

Dato: 1650-07-08Signatur: ubb-1650-07-08


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Besittere og samtlige mestre i possementmakerlauget i Kjøbenhavn utsteder anbefalings- og lærebrev for Abreham Thommessen som har tjent som læregutt i fire år hos Christian Thommessen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Mester, Laug, Læregutt, Anbefalingsbrev, Lærebrev, Possmenmakerlauget, Besitter

Relatert til: Abreham Thommessen, Christian Thommessen

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus