Diplom

Dato: 1650Signatur: ubb-1650b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Siver Lauritssen på Skjørsand (Fusa) har med samtykke av sin hustru Gjertrud Siversdatter solgt til sin svoger, Anders Rasmussen på Rongestveit (Hålandsdalen) og hans hustru Marit Siversdatter hustruens odelsjordpart i Vestretun i Bjørndal. Likeledes har Hans Sigvessen på Ask (Hatlestrand) med samtykke av sin hustru Brita Siversdatter solgt til Anders og hans hustru hustruens odelsjordpart i Østretun i Bjørndal. Fire lagrettemenn i Strandvik skipreide har på anmodening forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Relatert til: Siver Lauritssen på Skjørsand, Gjertrud Siversdatter, Anders Rasmussen på Rongestveit, Marit Siversdatter, Hans Sigvessen på Ask, Brita Siversdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus