Diplom

Dato: 1650Signatur: ubb-1650c


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Odelsmannen og bisitterne for skredderlauget i Bergen skriver et anbefalingsbrev for skreddersvennen Søfren Jensen (rimeligvis til bruk i utlandet).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Odelsmann, Laug, Skredder, Svenn, Anbefalingsbrev, Anbefaling, Skredderlaug, Bisitter

Relatert til: Søfren Jensen

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus