Diplom

Dato: 1651-03-28Signatur: ubb-1651-03-28


Borgermestere og råd i Bergen utleier til Anne Mikkelsdatter, enke etter Mogens Johanssen, en av byens grunner som ligger i "Johan Kneesis Smug (Knøsesmuget)" og som hun ifølge skjøte, datert 10. desember 1650, hadde kjøpt av Otto Rasmussen Stoud, sognepresten til Nykirken. Den årlige grunnleie er 2 danske mark.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Skjøte, Sogneprest, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Prest, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn), Kjøp ; (grunn)

Relatert til: Anne Mikkelsdatter, Mogens Johanssen, Otto Rasmussen Stoud

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus