Diplom

Dato: 1651-07-18Signatur: ubb-1651-07-18


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Borgermesterer og råd i Bergen utleier til Herman Schrøder en av byens grunner som ligger på Øvregaten ovenfor Kjøbmansstuen ved Kontoret. Den årlige grunnleien er 3 riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn)

Relatert til: Herman Schrøder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus