Diplom

Dato: 1651-11-08Signatur: ubb-1651-11-08


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Borgermesterer og råd i Bergen utleier og overdrar til Laurits Olsen i Lille-Sandviken og hans hustru Ågot Olsdatter, en av byens grunner som han skal bruke til blekhage. Den årlige grunnleie er en halv riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borgermester ; (Bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn), Hage ; (blekhage)

Relatert til: Laurits Olsen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus