Diplom

Dato: 1652-02-24Signatur: ubb-1652-02-24b


Guttorm Olluffssøn på Røynestrand, lagrettemann i Granvin skipreide i Hardanger, har solgt til lagrettemann Svend Torkildssøn på Lillegraven og hans hustru Kirsten Davidsdatter, sin rette odelsjordpart i gården Mo i samme skipreide for 16 riksdaler og en halv laup smør i skjøtningsøre. Fem lagrettemenn har forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Skjøtningsøre, Odelsjord

Relatert til: Guttorm Olluffssønn på Røynestrand, Svend Torkildssønn på Lillegraven, Kirsten Davidsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus