Diplom

Dato: 1652-06-13Signatur: ubb-1652-06-13


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Johan Freychen, Johan Borcherding, Jürgen Wuckemann, Heller Serekses, Hans Meyer og Jacob Willshusen, samtlige naboer i gården Guldskogen, har solgt til Johan Budt, kjøpmannsgesell på Kontoret, en ny stue i gården med tilhørende rettigheter og parter i bryggen, Schøtstuen, ildhuset og kjellerbygningen. Kjøpesummen er 275 riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Betaling, Ildhus, Rettighet, Stue, Gesell, Nabo, Salg ; (kjøpmannstue), Gård ; (Bryggegård), Kontoret, Brygge, Schøtstue, Kjellerbygning, Kjøpmannsgesell

Relatert til: Johan Freychen, Johan Borcherding, Jürgen Wuckemann, Heller Serekses, Hans Meyer, Jacob Willshusen, Johan Budt

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus