Diplom

Dato: 1655-05-29Signatur: ubb-1655-05-29


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Bønneskrift fra menigheten i Jostedal til øvrigheten om bidrag til lønn til Tøger Jenssøn, deres prest og sjelesørger, da de selv ikke på grunn av deres fattige og elendige kår kan underholde ham. Torstein Anderssøn Bunde, Sjur Kronen, Anders Grov, Ole Åsen, Laurits Bakken og Knut Snøtun, lagrettemenn samme sted, har forseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lagrettemann, Prest, Øvrighet, Fattig, Bønneskrift, Lønn, Underhold, Menighet

Relatert til: Tøger Jenssønn, Torstein Anderssønn Bunde, Sjur Kronen, Anders Grov, Ole Åsen, Laurits Bakken, Knut Snøtun

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus