Diplom

Dato: 1655-06-09Signatur: ubb-1655-06-09


Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne til Niels Basse i Bergen en av kronens grunner hvorpå der står en gammel steinkjeller. Grunnen ligger nede i avdøde Poul Iverssens gård utenfor Nykirken. Den årlige grunnleie er en halv riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn), Steinkjeller, Befalingsmann ; (Bergenhus)

Relatert til: Ove Bjelke til Austrått, Niels Basse

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus