Diplom

Dato: 1656-05-26Signatur: ubb-1656-05-26a


Sindre Nilssen på Vang i Kvinnherrad kirkesogn har solgt til sin bror Dagfin Nilssen på Øvsthus sin odelsjordpart i gården Øvsthus for 10 riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Salg ; (jordpart)

Relatert til: Dagfin Nilssen på Øvsthus

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus