Diplom

Dato: 1656-11-16Signatur: ubb-1656-11-16


Laurits Olsen Sand i Bergen har med samtykke av sin hustru Maren Hansdatter solgt til Johan Bryssel og hans hustru Grete Henriksdatter Korn grunnleien av 2 grunner, en steinkjellergrunn og en sjøgrunn som ligger nede i Stenfindsgården, for 40 riksdaler og 2 riksdaler i skjøtningsøre. Grunnens leierettigheter hadde han for en tid siden kjøpt av Nils Langes enke og Morten Lind. Jesper Schrøder og Henning Sanders har på anmodning forseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunnleie, Leie ; (grunn), Sjøgrunn, Skjøtningsøre, Steinkjellergrunn, Leierettighet

Relatert til: Laurits Olsen Sand, Maren Hansdatter, Johan Bryssel, Grete Henriksdatter Korn, Nils Lange, Morten Lind, Jesper Schrøder, Henning Sanders

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus