Diplom

Dato: 1657-01-22Signatur: ubb-1657-01-22


Peder Nielssen Hiermand i Bergen har med samtykke av sin hustru Sara Andersdatter solgt til Christian Drejer og hans hustru Trudtke Drejer sine tre sjøboder med underliggende grunn som ligger utenfor Nykirken nederst på søndre side i avdøde Jan Janssen de Langes sjøgård. Bodene var med dom tilkjent ham som betaling på gjelden avdøde Grete Lange skyldte hans faster, avdøde Kristen Lemmers. Pedert Nielssen, byskriver Hans Tommessen og Henrik Magers har forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Dom, Salg ; (grunn), Grunn, Sjøbod, Byskriver, Salg ; (sjøbod), Gjeld, Sjøgård, Skriver ; (byskriver)

Relatert til: Peder Nielssen Hiermand, Sara Andersdatter, Christian Drejer, Trudtke Drejers, Grete Lange, Kristen Lemmers, Pedert Nielssen, Hans Tommessen, Henrik Magers

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus