Diplom

Dato: 1657-11-28Signatur: ubb-1657-11-28


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Peder Lauritssen på Sandven i Øystese skipreide og Anders Torsteinssen på Ytre-Bu har inngått følgende overenskomst med hverandre. Anders og hans hustru skal avstå til Peders sønn Torbjørn 1 tredjepart av sin jord i Ytre-Bu for tre år og 2 tredjeparter for livstid, og dessuten skal han betale Peder tredjeårstake av førstnevnte tredjepart som han og hans hustru kan bruke så lenge de lever.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Jord, Avtale

Relatert til: Peder Lauritssen på Sandven, Anders Torsteinssen, Torbjørn [Pederssønn]

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus