Diplom

Dato: 1657-12-04Signatur: ubb-1657-12-04


Etter tilrådning av Ove Bjelke m.fl. blir det inngått forlik mellom brødrene, Peder Busch, prest til Lindås prestegjeld, og Jacob og Fredrik Busch på den ene side og broren Iver Busch på Soleim i Sunnfjord på den annen side. Da Iver hadde beklaget seg over ikke å ha fått like meget som sine tre eldre brødre til skolegang og klær, overdrar de til ham deres anparter i en enghage som ligger nedenfor vektertårnet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Klage, Hage, Overdragelse, Forlik

Relatert til: Ove Bjelke, Peder Busch, Jacob Busch, Fredrik Busch, Iver Busch på Soleim

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus