Diplom

Dato: 1658-04-20Signatur: ubb-1658-04-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Gullsmedene i Bergen skriver til øvrigheten om gullsmedsvennen Andreas N. som i vinter har tjent hos Anders Lucassøn, men som nå har fått avskjed for å reise til Holland. Istedenfor blir svennen enig med gullsmed Herman Vichmand om å arbeide på egen hånd hos ham. Dette strider mot kapittel 13 i laugskråen. Gullsmedlauget krever at Herman skal avskaffe svennen. Svennen har klaget til slottsherre Ove Bjelke og oberstløyntant Jacob Due. Gullsmedlauget ber øvrigheten om råd og bistand idet det henviser saken til retten.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Laug, Gullsmed, Klage, Slottsherre ; (Bergen), Svenn, Borgerskap, Øvrighet, Gullsmedlaug, Laugskrå, Arbeidsavtale, Rettssak, Oberstløyntant

Relatert til: Andreas N, Anders Lucassønn, Herman Vichmand, Ove Bjelke, Jacob Due

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus