Diplom

Dato: 1658-08-12Signatur: ubb-1658-08-12


Oluff Endressøn på Børøy i Føien skipreide har solgt til sin sønn Endre Oluffssøn sin rette odelsjordpart i Børøy for 18 riksdaler med skjøtningsøre. Dessuten har han solgt til sin sønn retten til hele sitt odelsgods i nevnte Børøy for 85 riksdaler med skjøtningsøre. Christen Jenssøn Seljø, sogneprest til Finnås prestegjeld, Anders Pederssøn Håvik, Jon Steinsvåg, Endre Teigeland, Gunder Meling og Nils [...] (?) har på anmodning forseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Sogneprest, Skjøtningsøre, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Relatert til: Oluff Endressønn på Børøy, Endre Oluffssønn, Christen Jenssønn Seljø, Anders Pederssønn Håvik, Jon Steinsvåg, Endre Teigeland, Gunder Meling, Nils [...]

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus