Diplom

Dato: 1659-03-17Signatur: ubb-1659-03-17


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Gullsmedene i Bergen skriver til øvrigheten om gullsmedsvennen Andreas N., som de 20. april 1658 hadde stevnet for retten fordi han arbeidet på egen hånd hos gullsmed Anders Lucassøn, noe som strider mot kapittel 13 i laugskråen. Andreas fikk da frist til nestkommende pinsedag til å tenke over om han ville nedsette seg og ta sitt borgerskap eller ikke. Gullsmedene klager over at han nå, nesten et år over tiden, fremdeles ikke har fulgt øvrighetens pålegg, noe som er til skade for dem i deres næring.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Laug, Gullsmed, Klage, Stevning, Svenn, Borgerskap, Gullsmedlaug, Laugskrå, Rettslig stevning, Arbeid

Relatert til: Andreas N, Anders Lucassønn

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus