Diplom

Dato: 1659-07-08Signatur: ubb-1659-07-08


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Gullsmedene i Bergen klager i et brev til slottsherre Ove Bjelke over gullsmedsvenner som arbeider på landsbygden i strid med paragraf 1 i Chriatian IV sin laugskrå. De nevnte Didrich N., som nå er kommet til byen og som har arbeidet hos godtfolk her i lenet og på Sunnmøre i lang tid, og en annen svenn som arbeider i Iver Knudsens fogderi i Sunnhordaland.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Laug, Gullsmed, Klage, Svenn, Laugskrå, Arbeid, Slottsherre ; (Bergenhus)

Relatert til: Ove Bjelke, Chriatian IV, Didrich N, Iver Knudsen

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus