Diplom

Dato: 1659-07-11Signatur: ubb-1659-07-11


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Slotsherre Ove Bjelkes svar på gullsmedenes klagebrev av 8. juli samme år. Han gir ordre om å stille gullsmedsvennene for retten så de kan bli straffet, og lover å utstede befaling til alle fogder i Bergenhus len at ingen må oppholde seg i lenet mot de kongelige forordninger.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Fogd, Gullsmed, Klage, Svenn, Forordning ; (kongelig), Slottsherre ; (Bergenhus), Straff, Rettsak, Befaling

Relatert til: Ove Bjelke

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus