Diplom

Laget mellom 1320-01-01 og 1320-12-31


Nettsider
Diplom datert 1320(ca.) Vikøy (Kvam, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 69.


Signatur: ubb-diplom-0008


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Arnfinn i Vikøy og Sigurd på Birkeland kunngjør at ti menn er villige til å bekrefte det vitnemål som Eirik og Arnfinn har avlagt til fordel for Svein på Stein. Ingen av dem har hørt Sigurd på Skeie be Sandvinsmennene om naustetomt.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, Middelalderen, Eiendomsforhold, 1300-tallet, Kunngjøring, Vitnemål

Relatert til: Sigurd, Amfinn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 135
  • 220
  • God
  • Avskrift og ”Bemærkning” ved major Nils Griis Alstrum Dahl, utkast til hans ”Bemærkning”, og en brevveksling mellom Dahl og Christie om innholdet. Utkastet er overført fra Ms samlingen Ms 67 b 93. Det viser seg å høre sammen med ”No. 94”, brevveksling mellom Dahl og Christie, og Ms 67 b 95 (nok en avskrift). Om innholdet jmf. opplysninger ved Lars Hamre i Norsk slektshistorisk tidsskrift 12, 1950, s. 97-120.
  • Pergament. 2 små stykker sammenheftet med 1 seglreim, ingen segl bevart.

comments powered by Disqus