Diplom

Laget mellom 1320-01-01 og 1320-12-31


Nettsider
Diplom datert 1320(ca.) Vikøy (Kvam, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 69.


Signatur: ubb-diplom-0008


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Arnfinn i Vikøy og Sigurd på Birkeland kunngjør at ti menn er villige til å bekrefte det vitnemål som Eirik og Arnfinn har avlagt til fordel for Svein på Stein. Ingen av dem har hørt Sigurd på Skeie be Sandvinsmennene om naustetomt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Diplomer, 1300-tallet, Vitnemål

Relatert til: Sigurd, Amfinn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 135 mm
  • 220 mm
  • God
  • Pergament. 2 små stykker sammenheftet med 1 seglreim, ingen segl bevart.

comments powered by Disqus