Diplom

Dato: 1331-02-06


Nettsider
Diplom datert 1331, 6. februar. Utvik (Nordfjord, Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 92. Avskrift og oversettelse av originalen er vedlagt.


Signatur: ubb-diplom-0013


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Olaf Thorgrimssøn kunngjør, at Harald Baardssøn etter å ha ført vitnesbyrd for å ha stevnet Arnstein på Tisthamar, Abbeden av Munkelivs ombudsmann, der ikke møtte, fremførte to menn, som bevitnet at indre og ytre Gjuv (i Utviken) mellom Sandå og Gjuvå var Haralds rette odel.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalder, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Arv, Odel, Stevning

Relatert til: Olaf Thorgrimssøn, Arnstein (Abbed og ombudsmann i Tisthamar 1331)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 95 mm
  • 225 mm
  • Pergament, alle 3 segl mangler.

comments powered by Disqus