Diplom skapt av

Dato: 1335-09-06


Nettsider
Riksarkivets diplomsamling, RA/EA-5965/F01
Diplom datert 1335, 6. september. Oslo. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 234.


Signatur: ubb-diplom-0016


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Bror Asulf og predikantbrødrene i Oslo selger to øyresbol i Hvirvilberg (Hårberg) i Lier til Joron Torgeirsdatter.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalder, Gårder, Diplomer, 1300-tallet, Øyresbol

Relatert til: Asulf, Joron Torgeirsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift etter original i Riksarkivet, Oslo. Avskrevet av riksarkivar C. Lange 13.7.1838.

comments powered by Disqus