Diplom

Dato: 1341-10-02


Nettsider
Diplom datert 1341, 2. oktober. Bergen (?),Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 245


Signatur: ubb-diplom-0025


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Sigurd Galte og Greip Toresson regner opp det løsøre og jordgods som ble utloddet til Mar greta Torbergsdotter på hennes bryllusdag med Ivar Erlingsson. Etter vidisse på pergament.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Jordegods, Bryllup

Relatert til: Greip Toresson, Margreta Torbergsdotter, Sigurd Galte

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus