Diplom

Dato: 1348-08-03


Nettsider
Diplom datert 1348, 3. august. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 336.


Signatur: ubb-diplom-0033Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire menn vitner, at Jartrud Haldorsdatter solgte sine eiendommer i Nordfjord til Torstein Torkelssøn, og derfor mottok 12 engelske Pund.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Middelalderen, Eiendom, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 112 mm
  • 278 mm
  • Pergament, alle 9 segl mangler.

comments powered by Disqus