Diplom

Dato: 1361-03-29


Nettsider
Diplom datert 1330, 24. mars, Stavanger..Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr.134.
Diplom datert 1361, 29. mars. Aga (Ullensvang, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 249.


Signatur: ubb-diplom-0040Gå til enkeltside for nedlasting:

Vidisse av brev 1330, 24. mars (Stavanger): Biskopen Eirik i Stavanger m.fl. bevitner at Peter Petersson solgte til sitt søskenbarn Arnbjørn Ogmunnson sin odel i Byre og Sandanger (Hjelmeland) for 3 mark brent. Fem menn utsteder vidissen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 249 og 134

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Middelalder, Gårder, Diplomer, 1300-tallet, Arv, Eiendomshandel, Odel

Relatert til: Referanse til diplom datert 1330, 24. mars. Stavanger. Bekreftet i vidisse av 29. mars 1361

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 94 mm
  • 300 mm
  • God
  • Vidissen er skrevet på pergament og har fem hull til seglreimer, men med kun fire seglremmer tredd gjennom diplomets plica, alle uten segl.

comments powered by Disqus