Diplom

Dato: 1361-03-29


Nettsider
Diplom datert 1361, 29. mars. Aga (Ullensvang, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 249 og 134.


Signatur: ubb-diplom-0040Gå til side:

Vidisse av brev 1330, 24. mars (Stavanger): Biskopen Eirik i Stavanger m.fl. bevitner at Peter Petersson solgte til sitt søskenbarn Arnbjørn Ogmunnson sin odel i Byre og Sandanger (Hjelmeland) for 3 mark brent. Fem menn utsteder vidissen. Pergament, 8 seglremmer uten segl. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 249 og 134

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Arv, Eiendomshandel, Odel

Relatert til: Referanse til diplom datert 1330, 24. mars. Stavanger. Bekreftet i vedisse av 29. mars 1361

Fysisk beskrivelse

  • 94
  • 300
  • God
  • Pergament, 8 seglremmer uten segl.

comments powered by Disqus