Diplom

Dato: 1362-09-04


Nettsider
Diplom datert 1362, 4. september. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 376.


Signatur: ubb-diplom-0042


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Kong Haakon Magnussøn stadfester to eldre brev angående gården Byre, og forbyr med sitt råd alle å hindre brødrene Bjørn og Byre og Amund på Aga Arnbjørnssønner i gården lovlig bruk.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lover, Middelalder, Kunngjøring, Gårder, Diplomer, 1300-tallet, Konger

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 92 mm
  • 220 mm
  • God
  • Pergament, seglet revet av.

comments powered by Disqus