Diplom

Dato: 1403-06-07


Nettsider
Diplom datert 1403, 7. juni. Skeie (Ulstein, Møre og Romsdal). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 232.


Signatur: ubb-diplom-0067


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

To menn kunngjør, at Bård Johanssøn og hans hustru Gudrun Torsteinsdatter solgte til Olaf Erlingssøn for 15 mark, så meget som Gudrun eiet i gården Indre Tunheim i Jatmund kirkesogn i Vanylven

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalder, Gårder, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Gudrun Torsteinsdatter, Bård Johanssøn, Olaf Erlingssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 230 mm
  • 305 mm
  • God
  • Pergament, alle 4 segl mangler

comments powered by Disqus