Diplom

Dato: 1408-11-27


Nettsider
Diplom datert 1408, 27. november. Bråvoll (Ullensvang, Hordaland), Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.5. Nr.459


Signatur: ubb-diplom-0071


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Ivar Eirikssøn frir Halvar Torgeirssøn fra 2 ½ månedsmatsbol i gården Oppheim i Odda Sogn

Kjøpt 1922 Kruger, Sjørsand.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gårder, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomstransaksjon, 1400-tallet

Relatert til: Halvar Torgeirssøn, Ivar Eirikssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, 3 segl henger på.

comments powered by Disqus