Diplom

Dato: 1414-03-15


Nettsider
Diplom datert 1414, 15. mars. Tønsberg (Vestfold), Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 254


Signatur: ubb-diplom-0082


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Jon Kalssøn, lagmann i Tønsberg, dømmer i saken mellom Eyvind Kump og Asgout Sveinungssøn angående Bjorfossen i Heggen skibrede, den sistnevnte til å betale 2 ½ mark i kosthold.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalder, Rettssak, Eiendomsforhold, Diplomer, Dom, 1400-tallet

Relatert til: Jon Kalssøn, Asgout Sveinungssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 65 mm
  • 207 mm
  • God
  • Papir, lagmannens (våpen)segl vedhenger.

comments powered by Disqus